Sweelinck Kamerkoor

Wij zijn een christelijk kamerkoor, dat bestaat uit enthousiaste zangers uit de omgeving van Apeldoorn. Dit houdt in dat we bij voorkeur muziek zingen, waarvan de tekst aan de Bijbel is ontleend. Ons doel is om zowel bekende als minder bekende christelijke koormuziek uit verschillende eeuwen voor een breed publiek toegankelijk te maken en zo te zingen tot eer van God.

Sinds 1 oktober 2013 staat ons koor onder de enthousiaste en bekwame leiding van Marjon van der Linden. Onder haar leiding wordt elke dinsdagavond gerepeteerd. Jaarlijks geven wij twee tot drie concerten, waarbij wij een nieuw repertoire ten gehore brengen.

Het repertoire van de afgelopen jaren bestaat uit klassieke muziek vanaf de middeleeuwen. Zo hebben wij in het verleden muziek uitgevoerd rondom verschillende thema’s, zoals “Psalmen door de eeuwen heen”, “Muziek rond de familie Bach”, “Lof en dank”, “Vergankelijkheid en uitzicht” en “Lobe den Herren”. Verder werden onder andere werken als het “Gloria” van A. Vivaldi, Psalm 42 van F. Mendelssohn-Bartholdy en “Olivet to Calvary” van H. Maunder uitgevoerd.